PENGAMBILAN BUKU PANDUAN PPL

Diberitahukan untuk seluruh Korcam (Kordinator Kecamatan) untuk dapat mengambil buku panduan PPL di PLT pada hari kamis sd jumat, tgl 5-6 juli 2018, pukul 09.00-15.00 wib. Dengan syarat membawa absen observasi PPL yg diserahkan di DPL PPL.

Bandar Lampung, 4 Juli 2018
Ketua PLT

Drs. Tasviri Efkar M.S

NIP 19581004 198703 1 001

Tinggalkan Balasan