PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS KKN-KT FKIP UNILA 2015 PRODI B. INDONESIA

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI BERKAS KKN-KT FKIP UNILA 2015 PRODI B. INDONESIA

NO NAMA NPM IP AGAMA sks BERKAS YANG KURANG
1 Dienti Triyanova 1113041022 2,94 islam 119 Evaluasi
2 Warisem 1113041071 2.47 islam 95 ok 18 -2-2015
3 Ade Iis Juliawati Utama 1213041001 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
4 Ahriyani 1213041003 3,42 islam 120 Pengajaran MICRO
5 Alfian Rohmadi 1213041005 3,48 islam 120 Pengajaran MICRO
6 Amalia Putri 1213041006 3,44 islam 120 Pengajaran MICRO
7 Ana ayu ningtiyas 1213041007 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
8 Anggun Kinanti 1213041008 3,62 islam 120 Pengajaran MICRO
9 Anggun Mawar Sari 1213041009 3,85 islam 120 Pengajaran MICRO
10 Arufil Ery Triana 1213041010 3,65 islam 120 Pengajaran MICRO
11 Astuti Alawiyah 1213041011 3,72 islam 120 Pengajaran MICRO
12 Ayuli Arma 1213041012 3,50 islam 120 Pengajaran MICRO
13 Bernadheta Elsa Pratrista 1213041014 3,42 khatolik 120 Pengajaran MICRO
14 Catur rini Oktavia 1213041015 3,34 islam 120 Pengajaran MICRO
15 Cinditya Ayu Saputri 1213041016 3,32 islam 120 Pengajaran MICRO
16 Deasy Triyana s 1213041017 3,76 islam 120 Pengajaran MICRO
17 Debby Silviana 1213041018 3,43 islam 120 Pengajaran MICRO
18 Delta Yuliana 1213041019 3,71 islam 120 Pengajaran MICRO
19 Deriyani 1213041020 3,37 islam 120 Pengajaran MICRO
20 Desti Wulandari 1213041021 3,33 islam 117 Pengajaran MICRO
21 Desty Sri Mulyani 1213041022 3,32 islam 120 Pengajaran MICRO
22 Dian Puspita Sari 1213041023 3,35 islam 120 Pengajaran MICRO
23 Dian Putri Pannarab 1213041024 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
24 Dwi Seftiani 1213041025 3,40 islam 120 Pengajaran MICRO
25 Eka Fitri A 1213041026 3,33 islam 120 Pengajaran MICRO
26 Endah Fitrianingsih 1213041027 3,23 islam 120 Pengajaran MICRO
27 Endah Meylinasari 1213041028 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
28 Endah Prihastuti 1213041029 3,30 islam 120 Pengajaran MICRO
29 Erika Pratiwi 1213041030 3,67 islam 120 Pengajaran MICRO
30 Evita Sholeha Pra Yoga 1213041031 3,41 islam 118 Pengajaran MICRO
31 Evi Nur Afifah 1213041032 3,35 islam 120 Pengajaran MICRO
32 Fisnia Pratami 1213041033 3,55 islam 120 Pengajaran MICRO
33 Fitri Khoirunnisa 1213041034 3,63 islam 120 Pengajaran MICRO
34 Fitri Nursilawati 1213041035 3,79 islam 120 Pengajaran MICRO
35 Fitria Asmawati 1213041036 3,51 islam 120 Pengajaran MICRO
36 Fransiska Retno Widiarti 1213041037 3,65 islam 120 Pengajaran MICRO
37 Hendri Wakaimbang 1213041038 3,56 islam 120 Pengajaran MICRO
38 I Kadek Bika K 1213041039 3,65 Hindu 120 Pengajaran MICRO
39 Indah Ayu Pratiwi 1213041040 3,35 islam 120 Pengajaran MICRO
40 Indah Yuni Wulandari 1213041041 3,68 islam 120 Pengajaran MICRO
41 Indri Permanasari 1213041042 3,27 islam 120 Pengajaran MICRO
42 Jihan Dili Annisa 1213041044 3,52 islam 120 Pengajaran MICRO
43 klara Ken Laras 1213041045 3,50 khatolik 120 Pengajaran MICRO
44 Kurnia Ning Tyas 1213041046 3,68 islam 120 Pengajaran MICRO
45 Laudia Riska Umami 1213041047 3,59 islam 120 Pengajaran MICRO
46 Lela Tri Indriani 1213041048 3,30 islam 120 Pengajaran MICRO
47 Lovira Trisni Valencia 1213041050 3,61 islam 120 Pengajaran MICRO
48 Luluk Ulasma 1213041051 3,21 islam 117 Pengajaran MICRO
49 Magista Wahyu Prasetya 1213041052 3,40 islam 120 Pengajaran MICRO
50 Mario Teguh 1213041053 3,54 islam 120 Pengajaran MICRO
51 Maya Oktavia 1213041054 3,40 islam 120 Pengajaran MICRO
52 Mega Noviana 1213041055 3,77 islam 120 Pengajaran MICRO
53 Meta Yulena Sari 1213041056 3,54 islam 120 Pengajaran MICRO
54 Monica Afriria R 1213041057 2,50 islam 120 Pengajaran MICRO
55 Monica Intan Cahya Hartama 1213041058 3,46 islam 120 Pengajaran MICRO
56 M. Adham Hasta Rezha 1213041059 3,23 islam 120 Pengajaran MICRO
57 Nadia Bulqisa Hidayati 1213041060 3,53 islam 120 Pengajaran MICRO
58 Nadya Arizona 1213041061 3,60 islam 120 Pengajaran MICRO
59 Nadya Oktami 1213041062 3,52 islam 120 Pengajaran MICRO
60 Nanda Puspitasari 1213041063 3,14 islam 112 Pengajaran MICRO
61 Nur Mila 1213041064 3,45 islam 120 Pengajaran MICRO
62 Nurbaiti 1213041065 3,47 islam 120 Pengajaran MICRO
63 Poppy Ayu Marista 1213041066 3,40 islam 120 Pengajaran MICRO
64 Prilly Shabrina Anggun P 1213041067 3,41 islam 120 Pengajaran MICRO
65 Putri Agistia Sari 1213041068 3,69 islam 120 Pengajaran MICRO
66 Rahmad Arifin 1213041069 3,49 islam 120 Pengajaran MICRO
67 Ratih Finarsih 1213041070 3,33 islam 120 Pengajaran MICRO
68 Resi Bisma Sari 1213041071 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
69 Retika Cahya Kurnastuti 1213041072 3,65 islam 120 Pengajaran MICRO
70 Retno Fitria J S 1213041073 3,23 islam 117 Pengajaran MICRO
71 Rian Anggara 1213041074 3,61 islam 120 Pengajaran MICRO
72 Rizky Amelia 1213041075 3,49 islam 120 Pengajaran MICRO
73 Riski Bagas Saputra 1213041076 3,32 islam 120 Pengajaran MICRO
74 Rosidah 1213041078 3,70 islam 120 Pengajaran MICRO
75 Sella Destriani Putri 1213041079 3,17 islam 117 Pengajaran MICRO
76 Shinta Puspita Sari 1213041080 3,71 islam 120 Pengajaran MICRO
77 Stella Octarine 1213041081 2,73 khatolik 117 Pengajaran MICRO
78 Tika Qurratun Hasanah 1213041082 3,77 islam 120 Pengajaran MICRO
79 Tri Wahyuni 1213041083 3,50 islam 120 Pengajaran MICRO
80 Vanny Putra Dewangga 1213041084 3,46 islam 120 Pengajaran MICRO
81 Wahyuni 1213041085 3,50 islam 120 Pengajaran MICRO
82 widya Tri Astuti 1213041086 3,47 islam 120 Pengajaran MICRO
83 Wirdha Oktarini 1213041087 3,29 islam 117 Pengajaran MICRO dan evaluasi
84 Yorista Indah Astari 1213041089 3,65 islam 120 Pengajaran MICRO
85 Yuni Siti Mardiani 1213041090 3,59 islam 120 Pengajaran MICRO

 

Tinggalkan Balasan