Pengumuman KKN-K Terintegrasi Jurusan MIPA

PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada calon Peserta KKN-K Terintegrasi

Jurusan MIPA

Agar mengikuti pembekalan pada :

Hari/tanggal : Sabtu/11 Mei 2013

Waktu : 08.00 s.d. selesai

Tempat : Ruang Aula A, K, I.1 dan F.2

Memakai pakaian hitam putih dan almamater.

 

Ketua PLT

Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.

NIP. 196202031988111001

Tinggalkan Balasan